Spletna stran in domena se prodajata. Kontakt: BorzaDomen.si
  • Pon - Pet 8.00 - 16.00
  • +386 (0)2 82-22-683

Pogoji uporabe

SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA KMETIJSKI OGLASI

Splošna določba

1. člen

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta KmetijskiOglasi.si (v nadaljevanju: splošni pogoji) se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletnega mesta KmetijskiOglasi.si (v nadaljevanju: spletno mesto). S spletnim mestom upravlja podjetje TEKOS d.o.o., Javornik 9, 2390 Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: upravljalec spletnega mesta). Uporabniki spletnega mesta so lahko registrirani ali neregistrirani (v nadaljevanju: uporabniki). S pričetkom postopka registracije uporabnik potrjuje, da je prebral splošne pogoje, jih razume in se z njimi strinja ter jih v celoti in brez zadržkov sprejema. Splošni pogoji zavezujejo vse vrste uporabnikov, ki uporabljajo spletno mesto.

Uporaba in dostop

2. člen

Upravljalec spletnega mesta vzdržuje spletno mesto tako, da je praviloma dostopno in vidno 24 ur na dan in vse dni v letu, vendar si pridržuje pravico do krajših ali daljših prekinitev vidnosti spletnega mesta zaradi vzdrževalnih del. Prav tako upravljalec spletnega mesta ne jamči dostopnosti do spletnega mesta ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov ali kakršnih koli drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank ter višji sili. Vsak uporabnik uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost in v celoti jamči za zakonitost vsebine v obliki besedil ali slikovnega materiala, ki jih posreduje na spletno mesto. Vsi uporabniki spletnega mesta so dolžni spoštovati določbe Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki urejajo pravice izdelovalcev podatkovnih zbirk, določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ter določbe Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Varstvo podatkov

3. člen

Upravljalec spletnega mesta se zavezuje, da bo vse pridobljene zasebne podatke (shranjene v podatkovnih bazah) registriranih uporabnikov varoval v skladu z aktualnimi zakonskimi predpisi o varstvu zasebnih podatkov, ki veljajo v Sloveniji. Zbranih podatkov nikoli ne bomo posredovali tretjim osebam, razen v primeru zakonskih določb.

Plačljive vsebine

4. člen

Uporabnik se zavezuje, da so vsi vpisani podatki točni in pravilni in odgovarja za točnost vnesenih podatkov. V primeru, da želi uporabnik uporabljati plačjive vsebine spletnega mesta, mora zato plačevati ustrezen mesečni znesek. Če si uporabnik premisli, lahko izkoristi zakonsko določen rok 14 dni za povrnitev vplačanega zneska. Večkratno zamujanje s plačili ali večkratna zloraba zakonske pravice do vrnitve vplačanega zneska omogočata upravljalcu, da lahko po svoji presoji registracijo takšnih uporabnikov omeji oziroma takšnim uporabnikom ne dopusti pridobitve članstva. V primeru zamude s plačili se prikaz vsebin uporabnika takoj prekine in le-te niso več vidne na spletnem mestu. Če registrirani uporabnik ne želi več uporabljati plačljivih vsebin, mora to javiti upravljalcu 5 dni prek zaključkom tekočega meseca.

Zunanje povezave

5. člen

Del spletnega mesta so tudi povezave na spletne strani, ki niso del spletnega mesta. Za vsebino in varnost na teh spletnih straneh ne odgovarjamo.

Omejitev odgovornosti

6. člen

Uporabniki uporabljajo objavljene vsebine na lastno odgovornost. Upravljalec za točnost in celovitost informacij ter pisnega ali slikovna gradiva ne more jamčiti in iz tega naslova ne prevzema nikakršne odgovornosti. Za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini upravljalec ne odgovarja. Upravljalec tudi ne more biti odgovoren za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletnega mesta, zaradi uporabnikovega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe

Končne določbe

7. člen

Morebitne spore, nastale zaradi kršitev teh splošnih pogojev, upravljalec želi razrešiti po mirni poti. Kadar to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

8 .člen

V primeru, da se s temi splošnimi pogoji ne strinjate, Vas prosimo, da takoj prenehate z dostopanjem do spletnega mesta.

9. člen
Upravljalec obstoječe pogoje uporabe lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
Uporabnik se obvezuje, da bo občasno na spletne mestu preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, lahko od pogodbe odstopi. Z vstopom na spletnomesto, ki je predmet teh pogojev, uporabnik potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami teh splošnih pogojev strinja.

10. člen
Ti splošni pogoji pričnejo veljati z zadnjim dnem posodobitve ali objave na spletnem mestu.

Ravne na Koroškem, 08.11.2017